ICQ (anglický fonetický přepis pro "i seek you") mě provází snad někdy od roku 1998. Vzpomínám na ty počátky, kdy jsem ve svém seznamu měl pouze bráchu ve vedlejším pokoji a později snad jednoho nebo dva spolužáky na střední škole. V hodinách informatiky se ještě neicqovalo, naopak do zenitu své slávy vstupovalo tehdy legendární Mageo.cz. To však již své pařáty roztahoval další veleobr, Xchat dnes náležející do rodiny Centrum.cz. Ovšem již tehdy tu těch real-time komunikačních prostředků bylo mnohem více, vždyť takový IRC tu byl mnohem dříve než zelený lísteček společnosti Mirabilis.

Mirabilis. Komu dnes tento pojem něco říká? A přitom před lety toto slůvko bylo přímo spojeno zpočátku s malým projektem. Jednoho dne se jednoduše na internetu objevil první plně funkční instant messenger z dílny společnůstky Mirabilis čtyř izraelských chlapíků Yaira Goldfingera, Arika Vardiho, Sefiho Vigisera a Amnona Amira.

Srovnání Mirabilis ICQ 1 a AOL ICQ 5
Srovnání uživatelského rozhraní stařičkého Mirabilis ICQ a dnešního AOL ICQ 5.0 a vyšších.

Číslo Vašeho ICQ účtu - UIN, představuje vlastně Vaše pořadí v ICQ databázi, neboť je přidělováno popořadě od samotných počátků v listopadu 1996. A je to úspěšný projekt. Vždyť dnes jsou vydávána UIN s pořadovým číslem 300 000 000 a více! Ani ne dva roky od vzniku nového fenoménu ICQ společnost Mirabilis v létě 1998 kupuje mediální gigant AOL za pohádkových 407 milionů dolarů. Zpočátku zcela zdarma nabízený klient je dnes osazen adware systémem, jehož účinnost ovšem velmi snižuje široké spektrum nejrůznějších pirátských nástrojů, které v několika vteřinách banner odstraní. A pokud nejsme věrní původní línii ICQ oficiálních klientů, není žádný problém použít některého z desítek alternativních jako Miranda, Trillian, QIP aj. ICQ se stalo během těch 10 let nesporně legendou a také jedním z prvních projektů, který z ničeho udělal neskutečný obchod - když Mirabilis koupil AOL, v našich končinách teprve vznikal Seznam.cz a další tuzemští dinosauři.

Vzestupný systém UIN čísel vytvořil na internetu také určitou elitářskou společnost. Pokud máte číslo například v této formě: 232-313, musíte být naprostý GURU a doporučoval bych Vám toto čísilko dát na eBay aukci, rozhodně by jste nebyli první ani poslední. Takových jedinců však v České republice bude velmi málo a já za ty léta nenarazil ani na jednoho. Ono je to i logické, když se ICQ začalo šířit v našich středoevropských končinách, po světě chodil již nejméně milion uživatelů. I já měl sedmičíselné UIN, leč jsem ho jednoho dne ztratil. Teď mi namítnete, že jsem si jej měl přeposlat na email, ovšem tato služba, jakožto reakce na obrovský vzrůst kradení UIN čísel hackery, byla uvedena až v roce 1999.

Srovnání ICQ, SKYPE, MSN
Stručné srovnání vybraných IM klientů. Zdroj: skype.nexxen.cz

Dnes je ICQ samozřejmostí. Vývoj a především jeho dynamika je ovšem rok od roku výraznější a k čemu byl odříve třeba několik let, k tomu dnes stačí měsíce. Kdo měl také před deseti lety u nás kvalitní připojení k internetu? Za příklad bych vzal Skype, který dnes vedle ICQ, AOL a MSN představuje další nevýraznější komunikační protokol, který se dnes šíří mnohem rychleji než ICQ. Skype světlo světa spatřil až v průběhu nového milénia. První betaverze komunikačního klienta vytvořeného společností Draper Investment Company se objevila v srpnu 2003 a dva roky poté, v říjnu 2005 přešel Skype do rukou mocné eBay. Našince potěší že vedle vedení v Lucemburku se další kanceláře The Skype Group nacházejí v Londýně, Talinu a Praze.

Není všechno zlato co se třpytí, ale...

Skype však není jen vynášen do nebes, ale také v mnohém kritizován odbornou komunitou. Kritika míří především na uzavřenost a nestandardnost protokolu a vedle toho také na specifický přenos dat, kdy se u datovému přenosu Vašeho hlasu nebo obrazu používá node-struktura, tedy určité mezistanice, mezi kterými se postupně přenáší Váš pozdrav z bodu A do bodu B. Těch mezistanic může být různé množství podle kvality internetového připojení ve Vašem okolí nebo v okolí příjemce hovoru. A to nejlepší na závěr, tímto nodem může být i Váš počítač, na kterém sdílí Skype Vaše internetové připojení a posílá přes Vás hovory uživatelů ve Vaší blízkosti = jste tedy takovou malou digitální ústřednou. Za odměnu však může být hovor velmi kvalitní. Taková ústředna Vám však může zvýšit měsíční datový přenos, což může být nepříjemné pro uživatele, kteří mají datové limity, či platí internet od přenesených dat a shodou okolností jsou často využíváni jako ústředna. Je to však pouze teoretický problém, uživatelů Skype jsou desetitisíce již i u nás a tak časté využívání Vašeho počítače jako ústředny nehrozí - já tedy alespoň činnost tohoto efektu na svém počítači vůbec nepociťuji.

Skype síť supernodes
20 000 SKYPE supernodů - digitálních ústředen. Zdroj: www.cs.yale.edu

Vlastní Skype klient pro Windows je vyvíjen v Delphi, alternativa pro operační systém Linux pak C++ s využitím grafické knihovny Qt a uživatelé Mac OS X používají Skype v Objective-C s využitím API knihovny Cocoa. Borland programátory jistě potěší také fakt, že k vývoji byla mimo jiné použita velmi oblíbená Open Source knihovna INDY (ach starý dobrý RAD Delphi).

Proč ten nadpis ale?

Popsal jsem tu ve zkratce dva dnes asi nejrozšířenější instant messenger protokoly, které používám samozřejmě i já. ICQ je ovšem v posledních letech vysloveně praskající ve švech a to mi už moc nevyhovuje, čili původní idea hledání nových internetových známostí se v mém případě omezila na zabetonování deseti, patnácti lidí v mém adresáři a naprosté uzavření se před světem díky dnes asi nejpopulárnější funkci instant messengerů - invisible list, resp. visible list. Jak ironické viďte? Čím dál tím častěji také pouštím rovnou Skype, který díky možnosti textového přenosu, audio přenosu a video přenosu nabízí více možností, jak málo slovy říci více a čas jsou dnes peníze, to víme všichni.

Kam to vše spěje?

Snad se jednou Skype protokol otevře (nebo že by byl ta špinavě naprogramován jako CMS/blog Bobík, že by se autor styděl vydat nějaký přístupný standard?) a vznikne tu nějaký multimessenger, který skrze jeden centrální protokol nabídne všechny možné služby od ICQ až po Skype bez neustálého registrování nových a nových účtů. Mnohé dnešní multimessenger alternativy se k tomuto ideálu již blíží, ale cesta je stále příliš dlouhá.

Pravděpodobně nejrozsáhlejší přehled IM Instant Messengerů
ICQ domácí stránka
SKYPE domácí stránka