Představte si tu situaci. Strávíte dlouhé dny a týdny prací na velmi zdařilém projektu, řekněme blogu. Desítky hodin budete v grafickém editoru vypiplávat do nejmenšího detailu unikátní design a až to vše vytvoříte, doplníte stránky také o RSS verze 2.0 (resp. 3.0) s plnou implementací. RSS 2.0 podporuje vkládání obrázků a odkazů na připojené komentáře. Jedná se tedy o plnohodnotné sdílení informací, nikoliv jen úvodníků. Mnohé blogsystémy pak standardně vkládají až příliš bohatý komentář popisující obsah článku, resp. připojují mnohdy celou textovou podobu článku. S plnohodnotným využitím možností RSS verze 2.0 vzniká alternativní přístup k obsahu webu, aniž by došlo k vlastnímu navštívení webové stránky. Webový server se zatěžuje, ale kýžený zisk v podobě aktualizace Vašeho oblíbeného počítadla či zobrazení reklamního banneru nepřichází.

Čím kvalitnější aktualizované stránky pak píšete, tím více lidí Vás má rádo a tím více lidí si uloží Vaše "eReSeSko" mezi oblíbené, resp. si ho nahraje do své RSS čtečky. Takový čtenář má pak každodenní přehled o tom, co se děje na Vašich stránkách, aniž by tyto stránky navštívil a to je z pohledu marketingu celkem fatální problém, jelikož nabízí dvě zrádná východiska. Buď musíte psát extrémně zajímavé příspěvky, což však v delším časovém období zvládne opravdu jen výtečný blogger s velkým "B" nebo musíte odkazy v RSS co nejvíce bulvarizovat aby vysloveně lákaly k návštěvě, což ovšem nakonec také vede k znechucení čtenáře, který Vám brzy přestane důvěřovat.

Odkazy v RSS kanálech by měly být věcné, popisky výstižné, ale stručné, zároveň lákavé, ale nebulvární. RSS by měla být služba zákazníkům, ale ne alternativní zdroj informací - alespoň tedy v tom případě, kdy počítáte s tím, že primárním zdrojem informací na Vašem webu je právě jeho HTML obsah...

Z hlediska sdílení informací je ovšem RSS stále nedoceněný a s novou verzí 3.0 Lite se máme určitě na co těšit. RSS jasně ukazuje, jaké jsou možnosti jazyka XML v praktickém internetovém životě. Za určitých okolností může být časem RSS i určitou read-only alternativou například k newsovým NNTP serverům.