Na sklonku týdne započínám nový seriál o vzniku mnoha slavných přezdívek mých známých, kamarádů a přátel. Cizí člověk tedy těmto zářezům na mém blogu protentokrát asi příliš neporozumí, o to více snad potěším ty, jechž se to přímo fatálně týče. Znáte severní Moravu čili Slezsko? Bodrý je to kraj. Jsou tam luhy a háje, luky a lesy. Divé lesy obývány jsou nejrozličnější havětí i divoženkami omamujícími neznalé jinochy. Právě v tomto razovitém kraji spatřil poprvé světlo světa Knutokrál. Co ono podivné slovo Knutokrál znamená a čeho je onen "Knuto" král? To vše se dozvíte v následujících odstavcích kyprého textu.

Knutím se, knutíš se, knutí se, knutíme se, knutíte se, knutí se. Co je to za sloveso - onen infinitiv knutit se? Jedná se prý o prastaré označení drbání. Když se domácí zvěř na Slezsku knutila, jednoduše se drbala za ušima. Tak alespoň praví slavný toť Ottův slovník naučný. V 70. letech minulého století pak budoucí docent Chobot prezentoval ve své disertační práci poněkud odlišný pohled majíce blíže k choulostivé tématice, kdy ono knutění spojoval s aktem páření. Tento význam nemůžeme potvrdit, ačkoliv má mnoho zastánců z řad Ústavu bohemistiky při AV ČR. Jmenujme zejména emeritního profesora Jindřicha Slizského při  Masarykově univerzitě v Brně, který se knutěním zabýval po celý svůj odborný život  a  také práci  magistry Vlhké, která k tématu publikovala v alamanchu Slezská žena na přelomu let 1832-1833. Ono knutění odvozovala od malopolského dialektu, kde se nachází velmi podobný infinitiv knátit. Vlhká nadále rozvíjí svoji dedukci až k praslovanskému vulgárnímu termínu klátit.

Pokud tedy již víme, že onen král se drbe či páří, je nasnadě otázka, co že je to vlastně za krále. A zde pomůže opět malopolský dialekt, který nám jasně oslvětluje, že se nejedná o žádného krále ale o prachsprostého králíka. Knutíkrálík je tedy archaický tvar vyjadřující fakt, že domácí králík se buď drbe za ušima či se páří s jinými králíky, což by byla při známé frekvenci množení králíků poměrně rozumná úvaha.

Proč si zvolit tuto přezdívku?

Zde musíme nahlédnout do dětství mladého Alfonse (pravé jméno bylo z důvodu ochrany osobních údajů změněno = znáte to velmi dobře z detektivních románů). Mladý Alfons žil na malém statku poblíž pohraniční vesničky Studjénka. Studjénka a okolí byla v minulém století vyhlášenou oblastí chovu králíků a zdejší králičí kožešinky byly vyhlášené po celé širé Evropě. Za zmínku stojí, že studjénkovskou kožešinkou jsou dekorovány taktéž britské korunovační klenoty (více informací na Wikipedia.org). I nebohý Alfons byl postižen tímto osudem, neboť otec František Lazar Alfons na svém statku choval stovky králíků, kteří byli uzavřeni v celé nekonečné stěně klícek s drátěnou výpletí. Malý Alfons měl králíky velmi rád a často se na ně chodíval dívat. Jakmile se jeho oblíbené stádečko geometrickou řadou opět rozrostlo o novou generaci, utíkal do domu a vískal si do větru "knutokrál! knutokrál!".

Tato přezdívka maličkému rozvernému Alfonsovi již zůstala a žije s ní spokojeně dodnes jako přednosta  Královského vídeňského ouřadu kartotékového.

Podoba se skutečnými dnes žijícími lidmi je zcela náhodná a autor se tak předem omlouvá za případná nepochopení :D. Osoby, které se to bezprostředně týče, se to doufejme příliš nedotklo a zároveň  se jí omlouváme, jelikož nás tato neskonalá, dechberoucí a naprosto drzá pitomost napadla při dlouhé cestě do obchodního domu Lídl, což je zcela pochopitelné a zcela omluvné. Již brzy se dozvíte odkud se vzaly další nám známé přezdívky a jak hluboký, široký, vysoký, no prostě neskutečně zajímavý, je jejich osud..