Texy je formát strukturovaného zápisu, který používá mnoho moderních publikačních systémů na internetu. Nechci polemizovat o technické kvalitě tohoto sytému - ta je na velmi vysoké úrovni, chci polemizovat s Texy a jinými podobnými řešeními na úrovni principiální.

Texy má totiž obdobný potenciál jako nechvalně znamý Microsoft FrontPage. Ms FP byl (a stále je) vizuální editor webových stránek. Můžete v něm navrhnout libovolnou stránku obdobným způsobem, jako když píšete dokument ve Wordu a to aniž by jste znali "strukturní" jazyk HTML. Stejně tak v Texy se můžete snadno naučit syntaxi nového formátovacího jazyka a HTML již vůbec nemusíte potřebovat. Je to ovšem dobře?

Dnešní internet je přes neustálou evangelizaci a osvětu stále plný katastrofálně napsaných stránek, které naprosto nevyhovují současným trendům, ale také zdravému rozumu. Většina blogerů, amatérských autorů nejrůznějších webů, své stránky "kreslí" dokonce i ve Wordu, což by měl být přinejmenším trestný čin :-). Uživatelé internetu by se měli učit čistý HTML kód, nikoliv opět nějakou abstrakci. Základní formátování textu v HTML je velmi jednoduché a nevidím jediný racionální důvod, proč se této jednoduchosti zbavovat na úkor Texy a podobně.

Pomocí standardizovaného HTML kódu lze dnes řešit i nejrůznější "neviditelné operace". Můj drobný blog systém, který používají tyto stránky, užívá HTML syntaxi i pro speciální funkce, aniž by se to dostalo do rozporu s výslednou podobou stránky. Například oddělení perexu (úvodníku) od hlavního textu je řešeno vnitřní značkou BR pro zalomení řádku. K tomuto tagu připojíme vlastnost ID="perex". Pro internetový prohlížeč je to běžné zalomení řádku, pro systém se jedná o důležitý řídící pokyn, že právě zde končí perex a zbytek textu se již nebude vykreslovat. Hloubavý čtenář by mohl namítnout, že zbytečně zatěžuji server a naplno nevyužívám relačního schématu kvalitní MySQL databáze, nicméně tyto výkonostní dopady se technicky neprojevují u takto drobných systémů (nepíši 20 článků denně).

Ale zpět k tématu. Nepochybuji o propracovanosti systému Texy. Z tohoto hlediska nesporně platí, že Texy je sexy. Z principiálního pohledu se však musím přísně stavět vzhledem k čemukoliv, co zakrývá důležitý HTML kód před zrakem autora. Plná kontrola nad napsaným kódem je totiž nutná deviza každého, kdo to s publikováním na internetu myslí vážně.