Český klub skeptikůNaše společnost je zvláštní. Čechům je na jednu stranu přisuzována po Bělorusku snad největší míra ateismu, zároveň jsou však bulvární magazíny plné reklam na nejrůznější vykladače karet a horoskopy nebo biorytmy jsou dnes považovány za téměř samozřejmost. Stejně tak je tomu u nejrůznějších proutkařů, kteří Vám v bytě přesně zaměří tajemnou geopatogenní zónu, nebo najdou nejvhodnější místo pro Vaši studnu. Ačkoliv se sám za ateistu nepovažuji, výše zmíněné zažité živnosti považuji za dobrý obchod, nikoliv však obchod založený na racionální fyzice.

Proutkař vodu hledající...

Důlní proutkař v minulosti Kde kdo si dnes nechá na své zahrádce najít vodu proutkařem. Dělávalo se tak již v dávné minulosti, a tak se musí jednat přeci o časem prověřenou techniku. Pravdou ovšem zůstává, že se Česká republika nenalézá v suchém subtropu, i když ani nepatříme k oblastem s výrazně nadprůměrným přísunem vláhy, ale v dostatečně vlhkém prostředí mírného pásu s celoročními srážkami. Při poměrně elementární znalosti poměrů georeliéfu a hydrologie pak snadno zjistíme, že voda se bude držet při úpatí svahu. Že se nebude držet ve skalnatém podloží ani na temeni hory. Že se bude nacházet tam, kde je naše zahrádka přirozeně nejzelenější. S vrtací soustavou však vodu najdeme téměř naprosto všude. Ostatně kdyby dejme tomu magnetické pole spodní vody bylo natolik silné, aby bylo schopno pohnout proutkem, mělo by dalekosáhlý vliv na širé okolí a toto okolí by se této anomálii viditelně přizpůsobilo. Voda ovšem takové zázračné schopnosti nemá.

Proutkař zlé síly patogenní hledající...

Proutkaři Poslední věty předchozího se zcela dotýkají i tzv. patogenních sil, které neblaze působí na Váš imunitní systém, jsou příčinou nespavosti, rakoviny v rodině aj. Pokud ovšem nemáte ve sklepě špatně izolovaný jaderný reaktor, jedovatou plíseň, průnik radonu, černou obecní skládku, nebo konstrukci domu vyztuženou karcinogenním azbestem, jistě Vás žádné patogeny na životě v ložnici neohrožují. Elektromagnetické anomálie opravdu existují. Každý předmět má okolo sebe své magnetické pole a čím je těžší, tím je silnější i toto pole. Zemí proudí také tzv. telurické proudy, které jsou indukovány činností Slunce. Nemůžeme nakonec zapomenout ani na slapové jevy Slunce, Měsíce a planet sluneční soustavy. Je-li Měsíc v úplňku, objevuje se největší mořský příliv zvaný skočný, z nočních poutníků se stávají vlkodlaci a lidé prý trpí nespavostí. To vše je ovšem pouze nám všem známý magnetismus. Pokud by jakýsi proutek či virgule objevila proudění těchto sil z nitra Země, pak by tato síla deformovala veškeré objekty na povrchu, budovy by se spontánně bortily, skleničky by řinčely a kompas by zběsile rotoval bez ustání kolem své osy. Nemluvě o elektrických zařízeních a televizním a mobilním signálu. Magnetické anomálie objeví pouze velmi citlivý tíhový přístroj a tyto anomálie nemohou být životu nebezpečné. Proč? Anomálií je totiž vše velmi hmotné. Tedy i kopec plný železné rudy za Vaším domem. Myslíte, že Vás ohrožuje?

Horoskop pravdu odhalující...

Astrologie Datum narození nás prý doživotně ovlivní. Člověk narozený v souhvězdí kozoroha je jiný než člověk narozený ve znamení lva a naopak. Planety, Slunce a Měsíc na nás opravdu působí. Působí na nás přitažlivou silou, způsobují zmíněné slapové jevy, tedy příliv a odliv – dále ovšem také periodické vychylování zemské osy. Má to však jeden háček. Toto magnetické pole působí na člověka od naprostého počátku, nikoliv pouze během porodu, ale v celém stádiu vývoje lidského plodu, během růstu a stárnutí. Netuším tedy, proč by mě měla nějak fatálně ovlivnit konstelace hvězd a planet dvanáctého ledna 1982. A teď k oné ose. Díky neustálému vychylování zemské osy (precese a nutace zemské osy) se postupně po malých krůčcích posouvá čas jarní rovnodennosti, tzv. jarního bodu. Jaro na naší planetě nastává mezi 20 a 21. březnem, díky vychylování zemské osy se však toto datum mění a postupně projde všemi dny celého kalendářního roku. Celá tato perioda má trvání 25 800 let a nazývá se Platónský rok.


Poloha osy zemsk0 rotace ku Slunci v 4ervnu a prosinci

Precesní vychylování osy rotace setrvačníku.  Představte si setrvačník jako Zemi s velmi zrychlenou rotací a vpravo mimo obrázek Slunce. K letnímu slunovratu dochází tehdy, je-li severní polokoule nejvíce nakloněna ke Slunci, tedy tehdy, kdy je náš setrvačník nejvíce nakloněn k pravé straně. Tehdy je Slunce nejvýše nad obzorem a na severní polokouli trvá nejdelší den v roce. Teď si ovšem představte, že za 13 000 let bude ke stejnému dni, tedy k 21. červnu, diky precesnímu pohybu tatáž Země skloněna na opačnou stranu. Na severní polokouli bude zima a nejkratší den, tedy situace z 21. prosince. Došlo k posunutí jarního bodu o 180 stupňů, tedy o polovinu roku. Zdroj animace: Wikipedia.


Co z tohoto posouvání počátku všech ročních období plyne? No přeci to, že za 13 000 let nebude začínat jaro koncem března ale z dnešního pohledu koncem září. V zimě bude léto a v létě bude zima. Toto souvisí zejména s hypotézou, že některé znaky horoskopů lze vysvětlit zcela racionálně. Zimní souhvězdí jsou melancholická a smutná, jelikož lidé v těchto měsících narození mají v prvních týdnech života nedostatek přirozeného světla. Naopak žoviálnější letní souhvězdí jsou veselá, dny jsou dlouhé, matky svá mláďata mohou lépe zabezpečit, jelikož je k dispozici čerstvá a pestrá strava, a tak je tento čas komplexně pozitivnější. Takto to platívalo alespoň v minulosti, před příchodem relativního blahobytu a elektřiny. Najednou se však stanou ze zimních souhvězdí letní a z letních zimní. Jak si s tím poradí tvůrci horoskopů?

Pohyb severního světového pólu díky precesi.
Pohyb severního světového pólu po nebeské sféře díky precesnímu pohybu osy zemské rotace. Zatímco dnes se nachází poblíž Severky, před 4000 lety to byla hvězda Thuban a před 13 tisíci lety Vega. Zdroj: Wikipedia.

Nejzřetelnějším problémem horoskopů a jakékoliv jiné věštby je ovšem něco zcela lidského, něco co je v nás a nazývá se to psychologie a placebo efekt. Jednoduše řečeno My si vybereme vždy tu věštbu, která se nám hodí a nemusí to být vůbec vědomé. Považujeme-li se za melancholiky, najdeme si v každém horoskopu ty melancholické znaky a je-li tomu naopak, zařídí se tak i naše podvědomí. Ostatně podívejte se občas do těchto horoskopů pořádně a zjistíte, že se při plné pozornosti najdete alespoň v třetině charakteristik ať už lva či blíženců.  

Svět je záludný, plný mýtů a doposud nepochopených a nepopsaných jevů. Zatímco mnohé jsou již dávno vyvráceny, My v touze a očekávání lepšího života stáváme se poddajnějšími. Ale možná je to všechno jinak.

Český klub skeptiků Sysifos
Vysvětlení proutku jakožto geofyzikálního přístroje