Letošní rok a ostatně i podzim toho roku již minulého je netradičně teplejší. Teploty bortí veškeré rekordy a ze všech stran se na nás valí katastrofické scénáře zhouby lidstva v kontextu globálního oteplování. Politiku stranou! Pojďme se zase po čase podívat, co na dubnové příjemné jaro říká systém METARIS.

Metaris plot pro měsíc duben se znázorněnou hodinovou teplotou, průměrnou denní teplotou a průměrnou denní teplotou pro loňský rok.
Oranžově je znázorněna průměrná denní teplota vzduchu pro duben loňského roku, zeleně pak pro tento měsíc. Šedá trajektorie znázorňuje hodinové teploty v měsíci dubnu 2007 a je na nich již patrná jarně-letní vysoká oscilace mezi chladnou nocí a teplým odpolednem - tedy vysoký gradient teploty mezi nocí a dnem, který je v takovém průměrném lednu či únoru téměř nulový.

Aktuální plot (graf) s tímto nastavením pro měsíc duben 2007 si můžete prohlédnout na této adrese (Metaris duben 2007). Celou aplikaci pro aktuální měsíc najdete na této adrese.

Jak je patrné z grafu, průměrné denní teploty se letošní rok drží téměř bez vyjímky nad průměrnými teplotami vzduchu v roce 2007 v témže měsíci. V posledním teplém týdnu je rozdíl již opravdu markantní a představuje až 8 stupňů Celsia, což je v případě průměrných teplot již  podstatný rozdíl.  Oranžové tečky nám ukazují, jak se v dubnu dále vyvíjela teplota vzduchu loňský rok a můžeme tedy s velmi nízkou pravděpodobností naznačit, kam bude směřovat trend počasí i tento rok. Musíme si ale zároveň uvědomit, že loňské jaro nebylo nikterak žhnoucí a třebas po celý květen teplota vzduchu v Brně nepřekročila teplotu 22 stupňů Celsia. První týden v červnu pak dosahovaly nejvyšší absolutní teploty vzduchu v Brně pouze k 15/16 stupňům Celsia. Z hlediska loňského roku je tedy celkem dost pravděpodobné, že letošní jaro bude teplotně velmi nadprůměrné a co víc, možná nejen jaro, ale i léto.

Pospěšte tedy s dietami a pak již hurá do obchodních domů pro nové plavky!