AJAX logoWeb 2.0 je v posledních měsících velmi skloňované slovíčko, které se již dostalo i na stránky periodik, které se světem IT mají pramálo společného. Zmínil bych například týdeník Respekt, kde na mě Web 2.0 dokonce koukal z titulní strany. Toto kratičké zamyšlení nebudu věnovat ani tak samotnému vystvětlování pojmu Web 2.0, jako spíše zajímavému a dynamickému světu jeho implementace.

Přesto alespoň velmi jednoduše a nepřesně. Web 2.0 představuje nové pojetí internetu s mnoha interaktivními službami, jejichž filosofií je content-sharing a s ním jdoucí social networking, tedy sdílení obsahu, sdílení informací a výměna informací, tvorba zájmových komunit, setkávání => WWW začíná skutečně naplňovat svůj potenciál. Stáva se World-Wide. Web 2.0 již není pouhopouhou firemní stránkou nebo regionálním chatem pro omezený počet uživatelů. Jedná se o živý a široký organismus, který se prolíná různými obory lidské činnosti. Web 2.0 konečně vytváří nový alternativní svět, v němž se mohou realizovat všichni od zcela neschopných grafomanů až po špičkové copywritery. Především je však Web 2.0 službou pro nás. Pro uživatele a návštěvníky internetu, kteří to mají zase o krůček snažší a interaktivnější.


Web 2.0 a jeho definice formou témat. Zdroj: Wikipedia.org.

Pokud Vám předcházející odstavec nic nedal, pravděpodobně je pro Vás pojem Web 2.0 zcela čerstvým. Nezoufejte, jelikož i Vy jste se s takovou službou již určitě setkali. Web 2.0 je myšlenka, určitý rodící se standard tvorby webů pro nové tisíceltí jdoucí ruku v ruce s novými technologiemi a technikami programování. Takovou novou (a přitom již velmi starou) technikou je AJAX. Nechci se zaplétat alespoň v počátku do příliš složitých pojmů a tak jednoduše vysvětlím, oč jde.

Jak funguje AJAX
Srovnání běžného webového modelu s interaktivním AJAX modelem CLIENT-SERVER dotazu. Zdroj: adaptivepath.com.

Pokud navštívíte například vyhledávač Seznam.cz a zadáte do pole pro vyhledávání nějaký výraz a stisknete ENTER, Váš klient pošle hledaný výraz webovému serveru, ten jej následně zpracuje a pošle Vám zpět webovou stránku s výsledky. To je základní filosofie práce CLIENT-SERVER dotazu. Nyní si představme, že tuto operaci budeme chtít před čtenářem nějak schovat, tedy jednoduše aby se mu stránka v prohlížeči nezměnila a vše aby se tedy jevilo mnohem interaktivněji. AJAX dělá právě to! Také odešle dotaz serveru a také od něj získá odpověď, ale vše udělá skrytě pomocí Java skriptu a Vy si ničeho nevšimnete.

Právě takto funguje například webový e-mailový klient Gmail od Google, který techniku AJAX začal propagovat na nejvyšší úrovni mezi prvními. Nutno ovšem podotknout, že nejrůznejší techniky i technologie skrytého dotazování na server tu byly již mnohem dříve. Ať už se používal Macromedia Flash, Java aplet či HTML tag IFRAME, i tak se docílilo stejného efektu jako v případě AJAX, který je z těchto technik či technologií nejmladší. Tak také funguje velmi oblíbená social-networking služba Last.fm pro sdílení informací o poslouchané hudbě, tak ostatně funguje mnoho webů, které jste již navštívili a pokývali hlavou nad jejich interaktivností. Jakýkoliv formulář, který jste kdy na webu odeslali a změnila se jen část stránky, byl pravděpodobně právě ten tajemný AJAX.

Web 2.0 jak šel čas
Jak šel čas na WWW a jak se začaly objevovat technologie a techniky, které lze dnes považovat za pilíře Web 2.0. Zdroj: Scill.de.

Web 2.0 však ani zdaleka není AJAXWeb 2.0 představuje především miliony a miliony internetových blogů vzájemně se proplétajících pomocí RSS kanálů a jiného sdílení. Web 2.0 jsou komunitní prostory, kde se řeší obsah těchto blogů, vybírají se ty nejlepší a ty se ukládají do TOP10 databází jako Jagg.cz, Linkuj.cz zahranični Del.icio.us a další.
Web 2.0 tu není proto, že by jej někdo definoval a utvořil standard (Tim O'Reilly), Web 2.0 je pouze novým prorokem internetu, novou hlásnou troubou, která reflektuje změny, se kterými na internet přišel zejména Google a za těch pár let jej docela proměnil. Web 2.0 rozhodně neznamená, že Web 1.0 90. let je na odpis a nadále již zcela nepoužitelný. Nejde pouze o absenci AJAXu stále na většině webů, ale i bez mohutného sdílení a propojenosti Váš projekt může být úžasný, hojně navštěvovaný a hodně vydělávající. AJAX a WEB 2.0 jsou však moderní a z hlediska marketingu jsou nesporně SEXY. Ostatně proč něco dělat v nejdynamičtěji se rozvíjejícím prostoru lidské činnosti zastarale?

AJAX se nejvíce prosadil u moderních mapových služeb:

maps.google.com
mapy.cz a mapy.atlas.cz

Jak se mapový AJAX pozná? Chybí tu ty zastaralé posuvníky nahoru, dolů, doprava a doleva. Vše se posouvá myší a obsah mapy se načítá v pozadí bez nutnosti obnovení celé stránky. Ne vždy se technicky musí jednat přesně o techniku AJAX, ale efekt je stejný - interaktivní zíkávání obsahu.

Web 2.0 si žádá také nové vývojové prostředky. AJAX je totiž SEXY  název pro celkem zastaralou věc a to pro XML čtečku uvnitř Vašeho prohlížeče. Nevíte-li, co je to XML, nezoufejte, není to důležité, důležité je však to, že AJAX není TECHNOLOGIE, AJAX je pouze TECHNIKA! a to je kámen úrazu. Web 2.0 je filosofie a rodící se standard psaní nového obsahu pro internet, nicméně není ani špetkou zastoupen v té oceli v pozadí. Java skript Web 2.0 nezná, HTML je stále jen HTML. A Váš prohlížeč je stále jen Vaším prohlížečem. Než se stane něco se standardy na straně uživatele, Web 2.0 bude jen Webem 2.0 na půli cesty.

Nejvýznamnější social-networking služby současnosti:
Wikipedia - nejrozsáhlejší komunitní encyklopedie současnosti
Myspace - nejrozsáhlejší komunitní web současnosti
Last.fm - hudební komunita

Dále desítky poskytovatelů blogů jako blogger.com a u nás třeba bloguje.cz či blog.cz.

Kritický pohled na Web 2.0 v blogu na Lupa.cz
(blogování je ovšem social-networking => jeden z principů Web 2.0 ;))