Google MapaVe skříni mám v pytli necelé tři stovky turistických známek. Pokud je neznáte, vězte, že to jsou ta dřevěná nelakovaná kolečka s vypálenou značkou, logem nebo erbem a která jsou k mání v pokladnách a informačních centrech snad každého českého městečka, zámku a zříceniny. Tato pozoruhodná kolečka sbírám od roku 1999, letos tedy slavím své první „známkové desetiletí“. Abych to oslavil nějak oficiálně, rozhodl jsem se alespoň trošku pochopit taje Google Maps API a naprogramovat si vlastní katalog – nebo alespoň jednoduchou mapu se zaznamenanou polohou všech doposud získaných koleček.

Po dvou probdělých nocích jsem si opět vzpomněl na Javascript a především PHP, které jsem za necelé dva roky skoro zapomněl, a jednoduchá mapa je na světě. Skoro nic neumí, pouze se zobrazí v plné velikosti okna a na ní se pak vykreslí v podobě pěkných ikonek tři stovky známek.

Klikni sem: Mapa s turistickými známkami
(V Internet Exploreru velmi pomalé!!!)


S mapou lze běžně manipulovat pomocí ovládacího panelu vlevo nahoře a samozřejmě můžete jako ve velkých Google Mapách změnit i mapový podklad z terénu na autoatlas nebo satelitní/letecký snímek.

Google mapa
Známkomapa :-)

Když najedete myší nad libovolnou známku, zobrazí je boxík s číslem a jménem známky. Pokud na známku klepnete myší, zobrazí se dialog s popisem, rokem, kdy jsem známku pořídil a odkazy na další podrobnosti.

Google Mapa
Detaily známky; zatím to má ještě své limity ;-)

Nic víc toho zatím moje Známkomapa neumí, časem ale přibude i nějaký pěkný filtrovací panýlek s vyhledáváním :-).

Turistické známky v XML
Data pro mapu se získají z MySQL databáze v XML formátu

A jak to vlastně celé funguje a proč to tak dlouho trvá, než se všechny známky na stránce zobrazí? Informace o každé známce je uložena v klasické MySQL databázi. Při nahrávání stránky s mapou se vygeneruje seznam známek ve formě XML souboru. Ten si pak pomocí AJAXu stáhne javascriptový kód a pak už se naplno zapojí samotné javascriptové Google Maps API a známka po známce se vykreslí. Problém s tímto procesem nemá žádný dospělý prohlížeč, narazíte tedy pouze s Internet Explorerem, který s Mapou pracuje neskutečně ale skutečně neskutečně pomalu...

A to je vše, dobrou noc.